Türkçe Yeterlik Sınavı (tys) Hakkında Duyuru

Bükreş Büyükelçiliği 10.08.2015

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)05.09.2015 tarihinde yurtdışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri’nde, Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü’nde yapılacaktır.

TYS, Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Türkçeyi yabancı ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ne göre geliştirilen bir yeterlik sınavıdır.

TYS, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez, Sınav Merkezi’nin belirleyeceği gün ve saatlerde Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri (YETKM) ve Enstitü’nün işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır.

Uluslararası ölçekte ilk uygulaması, 24-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen, halen kâğıt tabanlı olarak uygulanan, ancak daha sonra çevrimiçi (online) sınav uygulamasıyla da gerçekleştirilecek olan TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir.

Sınav, 2 oturumda gerçekleştirilmektedir. 1. oturumda adaylar, okuma, dinleme, yazma sorularına; 2. oturumda ise bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma sorularına cevap verirler.

1. oturum 165 dakika (Okuma 60, Dinleme 45, Yazma 60); 2. oturum 15 dakika (Bağımsız Konuşma 5, Karşılıklı Konuşma 10) olmak üzere sınav süresi toplam 180 dakikadır.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12,5 puan) oranında başarı sağlamak koşuluyla toplam 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1, 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.

Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olan adaylar, Türkiye’de herhangi bir kurumda öğrenim hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca, Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe Yeterlik Belgesi istenmektedir.

Sözkonusu sınav hakkında daha ayrıntılı bilgiye http://www.turkcesinavi.com/ adresinden ulaşılması mümkündür.