Büyükelçi Ertaş'ın Yeni Yıl Mesajı

Bükreş Büyükelçiliği 30.12.2014

Kıymetli vatandaş ve soydaşlarımız,

Sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla 2015 yılına girmeye hazırlanıyoruz.

2014 yılında Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkiler her alanda olumlu seyretmiş ve bu durum iki ülke üst düzey yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerine, ikili ticari ilişkilerimize, beşeri ve kültürel münasebetlerimize yansımıştır.

Yıl içinde ülkemiz ile Romanya arasında en üst düzey dahil çok sayıda karşılıklı resmi ziyaret gerçekleşmiştir. Keza ilişkilerimiz ekonomik ve kültür alanları başta olmak üzere yoğun bir gayr-ı resmi temas ve ziyaret trafiğine şahit olmuştur.

Romanya’yla ekonomik ve ticari ilişkilerimizde kaydedilen ilerleme 2014 yılında da sürmüştür. Bu bağlamda, müteşebbislerimizin Romanya’daki başarıları 2014 yılında da hepimiz için gurur kaynağı olmaya devam etmiş, işadamlarımız Romen kuruluşlarından çok sayıda ödül almıştır. Romanya’da yerleşik Türk şirketi sayısı da bu dönemde artmıştır. Öyle ki, son üç ayda neredeyse her hafta irili ufaklı Türk işletmelerinin açılış sevincini müteşebbislerimizle birlikte paylaştık. 2014 yılında ikili ticaret hacmimiz de artmaya devam etmiş olup, toplam miktarın 10 milyar Dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda buradaki işadamlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Yıl içerisinde Yunus Emre Kültür Merkezi’nin düzenlediği başta Türkçe dil kursları olmak üzere çeşitli etkinlikler ülkemizin tanıtımına değerli katkı sağlamıştır. Öte yandan, 2014 yılında yaklaşık 400 bin Romen vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiş ve ülkemizin güzelliklerini yakından görme fırsatını bulmuştur.

Öte yandan, Romanya tarafından 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, geçerli ve çok girişli Schengen vizesi veya oturma izni sahibi olan aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu yabancılara ayrıca vizeye ihtiyaç duyulmadan ülkede 90 güne kadar ikamet edebilme imkanı tanınmış olması, ülkemizden Romanya’ya gerçekleşen turizm amaçlı seyahatlerin artmasını sağlamış, dolayısıyla ülkelerimiz arasındaki insani ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

2014 yılında da Büyükelçiliğimiz ve Köstence Başkonsolosluğumuzun vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve Romen dostlarımıza yönelik etkinlikleri artarak sürmüş ve bu faaliyetlerimiz sosyal medya araçları üzerinden de geniş kitlelerle paylaşılmıştır.

2015’in stratejik ortağımız Romanya’yla ikili münasebetlerimiz bakımından daha verimli bir yıl olmasını diliyor, bu vesileyle tüm vatandaş ve soydaşlarımızın yeni yılını en samimi temennilerle kutluyorum.

O. Koray ERTAŞ

T.C. Bükreş Büyükelçisi