Tübitak Burslari Hakkinda Duyuru / Anouncement Regarding The Scholarships Offered By The Tübitak

Bükreş Büyükelçiliği 22.08.2013

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca, "2215 - Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı" ve "2235 - En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı" kapsamında lisansüstü eğitimlerini Türkiye'de yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere burs verilmesi planlanmaktadır. Sözkonusu burs programları bilim ve teknolojide ülkeler arası etkileşimi artırmayı ve uluslararası araştırma ağını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sözkonusu programların 2013 yılı 2. dönem başvurularının 16 Ağustos - 27 Eylül 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı bildirilmekte olup, programlar hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabilecektir.

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2215

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2235

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) offers scholarship programmes for graduate studies to foreign citizens. The scholarship programmes are aimed at further enhancing the interaction between Turkey and foreign countries in the field of science and technology as well as strengthening the international network of research.

Applications for the scholarship programmes could be made online through the TÜBİTAK's website between August 16 and September 27, 2013. Further information could be accessed through the following links:

- http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2215

- http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2235