Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun

Bükreş Büyükelçiliği 17.09.2012

 

D U YU R U

 

 

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” kapsamında

yurtdışında yasayan vatandaşlarımızı ilgilendiren hususlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından (ÇSGB) alınan bir yazıda kayıtlı hususlar aşağıda kayıtlıdır:

 

􀀐 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60,61, 92 ve geçici

12. maddesindeki hükümler doğrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde

(AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Başkanlığınca resen genel sağlık sigortası tescil işlemleri yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıkları sona erdirilmiştir.

 

􀀐 Yurtdışında yasayan Türk vatandaşlarının zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına

dahil edilmemeleri; dahil edilmiş iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de

Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylasan aile fertlerinden birisinin dış temsilciliklere müracaat ederek, dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yaparak yurtdışı adreslerini güncellemeleri mümkündür.  

 

􀀐 Yurtdışında yasayan vatandaşlarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanların, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescillerinin iptalinin yapılması mümkündür. Bu yolla vatandaşlarımızın mağdur olmaları engellenecektir.

 

􀀐 Romanya ile olduğu gibi ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yasayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak almış oldukları ilgili sağlık yardım hakkı belgesini (Romanya için R/TR-3 Belgesi) bakmakla yükümlü olduğu kişinin ikamet adresinin bulunduğu yerdeki SGK Yurtdışı İşlemleri Servisine ibraz etmeleri halinde, ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişilerin SGK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

 

􀀐 Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu ülkelerde bulunan vatandaşımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu esinin, 18 yas üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılmakta olup, 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

 

􀀐 Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar; öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu esi, 18 yas üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.