T.c. Bükreş Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Bükreş Büyükelçiliği 14.08.2012
T.C. Bükreş Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Büyükelçiliğimiz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Türk uyruklu bir Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1. T.C. vatandaşı olmak;
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış bulunmak;
3.En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak;
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak;
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak;
6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak;
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporuyla belgelemek (Tam teşekküllü hastaneden alınması gereken Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir);
8. İyi derecede Romence ve Türkçe bilmek ve bilgisayar kullanmaları zorunludur.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Sınava katılma isteğini belirten imzalı başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerine yer verilmelidir);
2. Kısa özgeçmiş;
3. Türk pasaportunun işlem yapılmış sayfalarının fotokopileri;
4. Nüfus Hüviyet Cüzdanının onaylı fotokopisi (arkalı önlü);
5. (Varsa) oturma izin belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
6. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın noterce tasdik edilmiş onaylı sureti ve bir adet fotokopisi;
7. Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin onaylı fotokopisi; askerliğini yapmış sayılanlar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi;
8. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf;
9. Varsa bilgisayar kursu belgesi;
10. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri.

III) SINAVLAR

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.

A. Yazılı Eleme Sınavı

Yazılı eleme sınavı 19 Eylül 2012 Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında “Calea Dorabantilor, 72, Sector 1 Bükreş” adresindeki Büyükelçiliğimiz Kançılarya binasında yapılacaktır. Sınav süresi toplam 4 saattir. Sınava katılacak adayların sınav günü sabah 9.30’da Büyükelçilik binasında hazır bulunmaları beklenmektedir.


Yazılı eleme sınavı konuları:
Türkçe’den Romence’ye çeviri (1 saat), Romence’den Türkçe’ye çeviri (1 saat), Türkçe kompozisyon (1 saat), Matematik (1 saat)

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 26 Eylül 2012 Çarşamba günü “Calea Dorabantilor, 72, Sector 1 Bükreş” adresindeki Büyükelçiliğimiz Kançılarya binasında saat 10:00’da başlayacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. (Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir.)

Sözlü sınav konuları:
Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılâpTarihi

Uygulamalı sınav konuları: Bilgisayar kullanımı.

IV) BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların en geç 5 Eylül 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (18:00) istenen belgelerle birlikte Büyükelçiliğimize şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.)

Not: Posta yoluyla başvuru yapanların, zarfın üzerinde görülebilecek bir yere “Sözleşmeli sekreter sınavı başvurusu” ibaresini eklemeleri uygun olacaktır.

V) BAŞVURUNUN VE SINAVIN YAPILACAĞI ADRES

Turkish Embassy
Calea Dorabantilor, 72 Sector 1
Bucharest-Romania

Telefon: +40 21 206 37 00
e-mail : embassy.bucharest@mfa.gov.tr