E-devlet Şifreleri Hk.

Bükreş Büyükelçiliği 30.12.2011
Vatandaşlarımızın e-devlet kapısı hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan ve yurtiçinde PTT şubelerinde dağıtımı yapılan şifreler yurtdışında da dış temsilciliklerimiz aracılığıyla dağıtılmaktadır.          

Öte yandan, bazı vatandaşlarımızın esasen “kişiye özel” e-devlet şifrelerini bulundukları ülke makamlarıyla paylaştıklarına dair duyumlar alınmaya başlanmıştır. Bu itibarla, e-devlet kapısı şifrelerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki hususların vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür:          

E-devlet şifreleri münhasıran vatandaşın kendisine aittir.                
Şifresini vekili dahi olsa herhangi bir üçüncü kişiye açıklamaması gerekmektedir.                
Şifrenin üçüncü kişilerce kullanılması halinde sonuçlarından e-devlet kapısının herhangi bir cezai, idari, yasal veya hukuki yönlerden sorumlu olmayacaktır. 
Bu hususlar esasen şifre alımı sırasında vatandaşlarımız tarafından imzalanan taahhütnamede de yer almaktadır.          

Önemle duyurulur.