Türkiye'de Dini Ortaöğretim

Bükreş Büyükelçiliği 07.06.2010

DUYURU

Yurtdışında yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın ileriye yönelik nitelikli din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Toplulukları'nın bulundukları ülkelere tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Kayseri Kocasinan Mustafa Germirli İmam-Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde eğitim görmek üzere Romanya’ya beş kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Türkiye’de eğitim görecek öğrencilerin yol, iaşe-ibate ve diğer tüm masrafları Türkiye Diyanet Vakfı'nca karşılanacaktır.

Başvuru koşulları, talep edilen belgeler, adayların alacakları din eğitimi hakkındaki bilgilendirme notu ve başvuru formu aşağıda sunulmuştur. Başvuruların en geç 2 Temmuz 2010 tarihine kadar Büyükelçiliğimize yapılması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.