Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Batı Balkanlar'da Meydana Gelen Sel Felaketi/yardım Kampanyası , 26.05.2014

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan dahil olmak üzere Batı Balkanları etkisi altına alan sel ve su baskınlarından etkilenenlere insani yardım için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin olarak 22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin örneği aşağıda ve yardımların yatırılabileceği hesaplar hakkındaki bilgiler ekte sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur.22 Mayıs 2014  PERŞEMBE
 

Resmî Gazete

 Sayı : 29007  

GENELGE

  Başbakanlıktan:  

Konu :   Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

 

GENELGE

 

2014/9

 

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan dahil olmak üzere Batı Balkanları etkisi altına alan   sel ve su baskınları sebebiyle yüz binlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.

 

Bir insanlık borcu olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan ülkelere insani yardım için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan felaketzedelere yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.

 

Bu amaçla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek   kuruluşları, medya   kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla münhasıran felaketzede ülkelere gönderilmek üzere bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

 

Başlatılan bu yardım kampanyasında;

 

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

 

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu   hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

 

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar,   topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara   aktarabileceklerdir.

 

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin,   meslek odalarının ve   birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

  

Recep   Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

İlgili Dosyalar :

- Banka Hesap numaraları.pdf