Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Romanya’da Yaşayan Bilim Insanlarımıza Duyuru , 02.04.2014

Yurtdışında faaliyetlerini sürdüren Türk bilim insanlarının bir envanterde buluşmasını sağlamayı hedefleyen, yurtdışındaki bilim insanlarımız ile sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamayı amaçlayan veri tabanı sistemi  "Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi" (ARBİS-Y) TÜBİTAK tarafından kullanıma açılmıştır.

Bu çerçevede bilim insanlarımızın https://arbis-y.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri veri tabanına temel bilgilerini girerek kayıt yapmaları mümkün olacaktır. Yurtdışındaki Türk bilim insanlarının ARBIS-Y veri tabanına kayıt olmaları, TÜBİTAK çalışmalarında bu araştırmacılardan en üst düzeyde katkı sağlanması bakımından önem arzetmektedir.

Romanya’da yaşayan bilim insanlarımıza saygıyla duyurulur.