Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Diploma Denklik Islemleri/özel Ögrenci Tanınmasında Istenilen Belgeler , 08.12.2011

Türk Ögrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri hakkındaki Yönetmeligin 7nci maddesi geregince 2011-2012 egitim-ögretim yılında yurtdısında kendi hesabına yüksekögrenim yapmak isteyenlere iliskin anılan Bakanlıkça hazırlanan duyurunun bir örnegi ilisikte takdim kılınmıstır.

İlgili Dosyalar :

- Diploma Denklik Islemleri/Özel Ögrenci Tanınmasında Istenilen Belgeler