Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Libya'daki Gelişmeler Hk. , 22.03.2011

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague Sayın Bakanımızı arayarak Paris’te bugün yapılan toplantı hakkında bilgi vermişlerdir.

Sayın Bakanımız, Türkiye’nin en başından itibaren Libya’daki sivil halka yönelik saldırılar karşısında gösterilecek tepkinin ve takınılacak tavrın uluslararası meşruiyet zemininde bölgesel katılım ve destek sağlanarak gerçekleştirilmesini istediğini, temel amacın sivil halka yönelik şiddetin önlenmesi ve sivil can kayıplarının durdurulması olması gerektiğini, 1970 ve 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının temel felsefesinin de bu çizgide kaldığını vurgulamış; 1970 ve 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının Libya’nın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak ve kardeş Libya halkının huzur, güvenlik ve esenliğini temin edecek şekilde uygulanmasına atfettiğimiz önemi esasen açıklamış olduğumuzu hatırlatmıştır.

Türkiye, 1970 ve 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ebediyete kadar dost kalacağımız kardeş Libya halkının selametini gözeten bir anlayışla uygulanmasını teminen gerekli ve uygun gördüğü ulusal katkılarını getirecektir. Bu doğrultuda gerekli hazırlık ve çalışmalar sivil ve asker makamlarımızla birlikte eşgüdüm içinde yürütülmektedir.