Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Lübnan'daki Gelişmeler Hk. , 26.01.2011

Dost ve kardeş Lübnan’ın bağımsızlık, egemenlik ve istikrarının muhafaza edilmesine büyük önem veriyor, Lübnan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye, başından beri Lübnan’daki Hükümet bunalımının, Lübnan’lı siyasi partiler arasında demokratik yöntemlerle varılacak bir uzlaşı temelinde aşılması gerektiğini vurgulamış, tüm tarafları bu yönde teşvik etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, Lübnan halkının iradesini yansıtan, sürdürülebilir istikrar, huzur ve güvenliği tesis edecek meşru, kapsayıcı ve çoğulcu bir hükümetin kurulmasına yardımcı olmak amacına matuf bölgesel ve uluslararası çabalara aktif olarak katılmıştır.

Sayın Bakanımızın 18-19 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleştirdiği Lübnan ziyaretinde görüştüğü tüm muhataplarına telkinleri de bu yönde olmuştur.

Lübnan’da gerginliğin tırmanması ve kutuplaşmanın derinleşmesi durumunda hem Lübnan halkı zarar görecek, hem de tüm bölgede istikrarsızlık ve ayrışma eğilimleri ortaya çıkabilecektir. Bunların önlenmesi ve geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrarlanmaması lazımdır.

Lübnan’daki siyasi süreçte meydana gelen gelişmeleri de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, tüm tarafları her türlü şiddetten kaçınmaya, aklıselim, demokratik meşruiyet ve itidal içinde hareket etmeye çağırıyoruz.