Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Rusya Federasyonu Ile Ülkemiz Arasında Bugün İmzalanan Geri Kabul Anlaşması Hk. , 18.01.2011

Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında Mayıs 2010’da imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşmasıyla beraber yürürlüğe girecek olan Geri Kabul Anlaşması Moskova’da 18 Ocak 2011’de imzalanmış ve iki ülke arasında geniş alana yayılan işbirliği faaliyetlerinin bütününe yasadışı göçle mücadele de eklenmiştir.

İki ülke arasında vizesiz seyahat rejiminin tesisi, dost Türk ve Rus halkları arasında kültürel ve sosyal bağların ileriye götürülmesine ve işadamları arasındaki temasların arttırılarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Yasadışı göçle mücadelede etkin hukuki bir araç olan Geri Kabul Anlaşmasının imzalanmasıyla, vizesiz seyahat rejiminin etkisiyle yoğunlaşacak insan hareketliliğinin yasadışı göçe ilişkin sıkıntılara yol açmasının engellenmesi hedeflenmektedir.

Sözkonusu Anlaşmalar, her iki ülkede gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra, bilahare kamuoyuna duyurulacak bir tarihte, eşzamanlı olarak yürürlüğe girecektir.