Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Gazze'ye İnsani Yardım Konvoyuna Düzenlenen Saldırıya İlişkin Olarak Oluştulan Panel'de Ülkemizin Temsli , 07.08.2010

İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü uluslararası sularda seyreden insani yardım konvoyuna karşı gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılabilmesini teminen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından kurulduğu açıklanan uluslararası Panel’de ülkemizi Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Emekli Büyükelçi Özdem Sanberk’in temsil etmesine ilişkin teklifimiz, Panel’in oluşturulması kararını müteakiben BM Genel Sekreterine hemen bildirilmiştir.

Meslek hayatı boyunca ülkemize üstün hizmetlerde bulunmuş bir diplomatımız olan Büyükelçi Sanberk, 1991-1995 yılları arasında Müsteşarlık görevini yürütmüş, ayrıca 1987-1991 yılları arasında ülkemizin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi, 1995-2000 yılları arasında da Londra Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Ülkemizden Sayın Sanberk gibi müstesna bir diplomatın Panel üyesi olarak tefrik edilmesi, BM Genel Sekreteri’nin değerli çabaları sonucu oluşturulan sözkonusu Panel’in yapacağı soruşturmanın BM Başkanlık Açıklamasındaki çağrı doğrultusunda uluslararası standartlara uygun, süratli, tarafsız, muteber ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine verdiğimiz önemin bir göstergesidir.