Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Rusya Ile Vize Muafiyeti , 27.07.2010

Ankara’da 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine ilişkin Usullere Dair Anlaşma” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 21 Haziran 2010 tarih ve 2010/610 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Basında sözkonusu anlaşmanın Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanması üzerine yürürlüğe girdiği yönünde haberlere yer verildiği görülmüştür.

Anılan Anlaşmanın, onay işlemlerinin Rusya Federasyonu’nda da tamamlanmasını müteakip ve Rusya Federasyonu ile imzalanması öngörülen Geri Kabul Anlaşmasının her iki ülkede onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi sunulacaktır.