Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

İkinci Büyükelçiler Konferansı , 30.12.2009

İkinci Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında, yurtdışı ve yurtiçinde görev yapan tüm Büyükelçilerimizin katılımlarıyla, 4-8 Ocak 2010 tarihleri arasında, “Demokrasi, Güvenlik ve İstikrar: Dünyada ve Türk Dış Politikasında 2010’a Bakış” temasıyla Ankara’da yapılacaktır.

15-18 Temmuz 2008 tarihleri arasında yapılan ilk Konferans, uluslararası gündemi meşgul eden çeşitli konulara hâkim dinamiklerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, çözüm seçenekleri üretilmesi, dünyadaki genel eğilimlerin tahlili ve uzun vadede dış politikamızda gözetilmesi gereken hususların belirlenmesi bakımından son derece yararlı olmuştur.

İkinci Konferansta da, yukarıdaki hedeflere ek olarak, aradan geçen süre zarfında özellikle küresel boyuttaki siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Konferans, ulusal çıkarlarımızın azamileştirilmesi ile bölgemiz ve ötesinde barış ve istikrarın kalıcı kılınması hedefleri doğrultusunda yürütülmekte olan çok boyutlu dış politikamızın etkinliğinin daha da artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.