Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Rig 18. Toplantısı , 17.12.2009

Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 18. toplantısı, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun evsahipliğinde, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay’ın katılımlarıyla 19 Aralık 2009 Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacaktır.

Bilindiği üzere, RİG’in görev alanını siyasi reform çalışmaları oluşturmaktadır. İlk toplantısını 18 Eylül 2003 tarihinde gerçekleştiren RİG, bu çerçevede, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler konularındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı mevzuat çalışmalarının sürdürülmesi ve etkin olarak uygulanmasını üst düzeyde takip etmekte ve yönlendirmektedir.

18. RİG Toplantısının gündemi çerçevesinde, AB katılım sürecimizdeki son durum ışığında, bundan sonrası için yapılması gereken öncelikli çalışmalar ile siyasi kriterler açısından genel durumun ele alınması öngörülmektedir.

Düzenli bir şekilde gerçekleştirilen RİG toplantıları, Türkiye’nin demokratikleşme başta olmak üzere her alanda en yüksek çağdaş norm ve standartlara ulaşma kararlılığının teyididir.