Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Uluslararası İhracat Kontrolü Konferansı , 24.06.2009

10. Uluslararası İhracat Kontrolü Konferansı, ülkemiz ve ABD’nin ortaklaşa evsahipliğinde, 25-27 Haziran 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

İhracat kontrol uzmanlarının katılımıyla, ihracat kontrolü ile ilgili konular üzerinde tartışma ve görüş alışverişi ortamı yaratılmasını amaçlayan Konferansa, Ellinin üzerinde devlet temsilcisi, ihracat kontrol rejimlerinin üst düzeyli temsilcileri ile ilgili uluslararası örgüt ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 uzmanın katılması öngörülmektedir.

Konferans, Türkiye ile ABD arasında imzalanan ve 9 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe giren, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşma çerçevesinde düzenlenmekte olup, konferansa Bakanlığımız ve ihracat kontrolü ile ilgili kurumlarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyetle katılım sağlanacaktır.

Sözkonusu Konferansa ülkemizce evsahipliği yapılması, ülkemizin silahsızlanma, silahların kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadeleye ve bu alanlarda uluslararası işbirliğine verdiği önemin bir göstergesini teşkil etmektedir.