Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Silahsızlanma Konferansı Çalışma Programının Kabul Edilmesi , 03.06.2009

Silahsızlanma Konferansı, 10 yılı aşkın süredir üzerinde uzlaşıya varamadığı Çalışma Programını,  uzun gayretlerin sonunda, 29 Mayıs 2009 tarihinde Cenevre’de  kabul etmiştir.  Sözkonusu tıkanıklığın aşılmasında, halihazır Dönem Başkanı Cezayir’in katkıları şükranla karşılanmaktadır. 1996 yılından beri  Silahsızlanma Konferansının  üyesi  olan ülkemiz de, Şubat 2008’den itibaren dört hafta süreyle deruhte etmiş bulunduğu Dönem Başkanlığı sırasında sürece özlü katkıda bulunmuştur.

Silahların kontrolü ve silahsızlanma çabalarının küresel düzeyde benimsenmesini sağlamış olan Silahsızlanma Konferansı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması gibi önemli uluslararası belgelerin müzakere ve kabulünde öncü rol oynamıştır. Konferans çalışmalarındaki tıkanıklığın aşılmasının,  silahsızlanma, silahların kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele alanında devam eden çalışmalara ivme katmasını ümit etmektedir.

Silahların kontrolü ve silahsızlanmayı ulusal güvenlik politikasının temel bir boyutu olarak gören ülkemiz, Silahsızlanma Konferansının küresel barış ve istikrara katkısını arttıracak çabalara olan desteğini sürdürecektir.