Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi , 24.03.2009

Türkiye “İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni 19 Mart 2009 tarihinde Strasburg’ta imzalamıştır.

16–17 Mayıs 2005 tarihlerinde Varşova’da düzenlenen Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Üçüncü Zirvesinde imzaya açılan Sözleşme, 1 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Avrupa Konseyince Sözleşmenin hazırlanması amacıyla oluşturulan geçici komite toplantılarına ülkemiz de aktif olarak iştirak etmişti.

Avrupa Konseyi üyesi bulunmayan Devletlere de açık olan, “İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, ülkemizin de taraf olduğu “İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Kaldırılması ve Cezalandırılmasına ilişkin Palermo Protokolü”nün de ötesine geçilmesini amaçlamaktadır.

Sözleşme, insan ticaretinin insan hakları ihlali teşkil ettiğinin vurgulanmasını; ulusal/uluslar arası, örgütlü/münferit gibi her çeşit insan ticareti suçunun ve bunlarla bağlantılı emek sömürüsünün de kapsanmasını ve mağdurların/tanıkların korunması için hukuki zeminin tamamlanmasını öngörmektedir.

Sözleşme uyarınca ayrıca, bağımsız bir izleme ve gözetim mekanizması ”İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubu”-ITMUG kurulmuştur. İTMUG, bu Sözleşmenin Taraf Devletler tarafından uygulanmasını takip edecektir.