Türkiye Cumhuriyeti

Bükreş Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Çek Cumhuriyeti Ab Dönem Başkanlığı'nın Brüksel'de Düzenleyeceği Toplantı , 24.01.2009

Çek Cumhuriyeti AB Dönem Başkanlığı, Ortadoğu’daki durumun ele alınması amacıyla 25 Ocak 2009 tarihinde AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacakları bir toplantı düzenleyecektir.

Sözkonusu toplantı, Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedinin açtığı yaraların sarılması ve bu çerçevede, mevcut kırılgan durumun istikrara kavuşturulması konusunda uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi bakımından önem arzetmektedir.

İçinde bulunduğumuz aşamada gündemin en başında ateşkesin karşılıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi, Gazze Şeridi’ne geçiş noktalarının açılması ve ablukanın kaldırılması gibi konular yeralmaktadır. Bu konularda hızla ilerleme kaydedilebilmesi bakımından bu gibi toplantıların yararlı olacağı açıktır. Türkiye Gazze Şeridi’ndeki durumun biran önce normale kavuşturulması amacıyla insani ve diplomatik alanda ivedilikle adım atılması gerektiğine inanmaktadır.

Sayın Bakanımız bu görüşlerimizi dile getirmek ve bu yöndeki çabaların AB’yle eşgüdümünü sağlamak üzere Brüksel Toplantısına iştirak edecektir.