Büyükelçi Sayın Füsun Aramaz’ın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Etkinliği Konuşması

Füsun Aramaz 15.07.2019


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Bükreş Yunus Emre Enstitüsüyle işbirliği halinde düzenlediğimiz anma sergimize hoş geldiniz.

FETÖ terör örgütünün kalkıştığı darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçmiş bulunmaktadır. FETÖ liderliği tarafından planlanan ve örgütün ordumuz içine sızdırılmış mensupları tarafından silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen 15 Temmuz teşebbüsü, Türkiye’nin bugüne kadar maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliğini taşımaktadır.

Saldırıyı yapanların ortaya koyduğu vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı binası, MİT Başkanlığı, Polis Özel Harekat Merkezi bombalanmıştır. Sivil halkın üzerine tanklar sürülmüş, havadan bombalar yağdırılmış ve ateş açılmıştır. Asker kılığındaki örgüt mensupları silah arkadaşlarının üzerine tereddüt etmeden bombalar yağdırmışlardır. Özel Harekat Merkezinin savaş uçaklarıyla bombalanması sonucunda şehit olan 51 polisimizin naaşlarına dahi ulaşılamamıştır. O gece 251 vatandaşımız şehit olmuş, iki binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır.

15 Temmuz, FETÖ terör örgütünün devletimize yönelik oluşturduğu büyük tehdidi ortaya koymuştur. Esasen, 15 Temmuz’un bütün boyutlarıyla anlaşılabilmesi için örgütün on yıllar boyunca oluşturduğu karanlık şebekenin doğru değerlendirilmesi elzemdir. Nitekim, masumane bir eğitim hareketi kisvesi altında kurduğu okullarda genç beyinleri endoktrine etmek suretiyle örgüt liderliğinin talimatlarını sorgusuz yerine getiren, bu uğurda hiçbir yasal ve ahlaki norm tanımayan bir müritler grubu yetiştirilmiştir.

Bu okullardan mezun olanlar örgütün önünde engel olarak gördüklerini her türlü kumpasla bertaraf etmişler, devletin en kritik kurumlarına yıllar içinde yerleştirilmişlerdir. FETÖ, devletin kaynakları ve otoritesini örgüt çıkarları doğrultusunda kötüye kullanmak suretiyle ekonomik ve siyasi nüfuzunu güçlendirmiştir. FETÖ’nün gizli yapılanmasının ulaştığı boyut maalesef 15Temmuz’da anlaşılabilmiştir.

Değerli konuklar,

Bu büyüktehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, devletini ve milli egemenlikilkesini şiar edinen bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikkazanımlarını her ne pahasına olursa olsun korumaya hazır olduğunu ortaya koyanTürk ulusuna aittir.

Türk milleti, üç yıl önce bugün, her türlü siyasi ve ekonomik sınıfı oluşturan bütünkesimleriyle yekvücut olmuş ve kanlı darbe girişimini sokaklarda ve meydanlardaakim bıraktırmıştır.Pervasızzorbalığın ve şiddetin halk iradesinin üzerinde bir güç olamayacağını siyasetinve demokrasinin tarihine not düşmüştür.

Halkımızın öz iradesiyle ortaya koyduğu dayanışma evrensel ilkeler üzerine inşa edilenCumhuriyetimizin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu göstermiştir.

Budayanışma, Büyük Atatürk’ün “ilelebet payidar kalacaktır” dediği TürkiyeCumhuriyeti’nin temsilcileri olan bizler için gurur kaynağıdır.

Saygıdeğer misafirler,

Dost, komşu,müttefik Romanya’nın FETÖ darbe girişiminin hemen akabinde hükümetimizle vehalkımızla sergilediği güçlü dayanışma da ortak hafızamızdaki değerli yerinialmıştır. Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Lazar Comanescu, darbe girişimindensonra AB ülkelerinden Türkiye’yi ziyaret eden ilk devlet adamları arasında yeralmıştır.

15 Temmuzdarbe girişimi, FETÖ’nün, örgüt mensuplarının yansıtmaya çalıştığı gibi iyiniyetli bir sivil toplum hareketi olmadığını bütün dünyaya göstermiştir.Bilakis, ortada, kuşku uyandırıcı okul yapılanmaları kılıfı altında faaliyet gösteren veküresel bir finans ağına hükmeden karanlık bir şebeke bulunmaktadır. Eğitim vekültür, şebekenin, sözde din inanç motivasyonu altında örgüt lideriniputlaştırmaya dayanan ve faaliyet gösterdiği ülkelerde etki alanını artırmakamacıyla daha fazla üye kazanmaya yönelik faaliyetlerinin kisvesinioluşturmaktadır.

FETÖ, 1990’lardan itibaren yayıldığı ülkelerde Türkiye’dekine benzeryapılanmalar meydana getirerek, kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanıyaratmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Romanya ve diğer dostlarımıza, FETÖyapılanmasına karşı daimi ve azami teyakkuz içinde olmaları gerektiğinivurguluyoruz.

Kıymetli konuklar,

Bugün sizlerle müjdeli bir haberi de paylaşmak istiyorum. Türkiye MaarifVakfı’na bağlı Uluslararası Bükreş Maarif Okulu açılmış olup, akademik hayatınaEylül ayından itibaren başlayacaktır. Öğrenci kayıtları devam etmektedir.Çocuklarımızı ve gençlerimizi, aydınlık dimağlarını ülkemiz ve insanlık için21. Yüzyıl’da artı değere dönüştürmek için Uluslararası Bükreş MaarifOkuluna bekliyoruz.

Değerli katılımcılar,

RomanyaTürk Toplumunun değerli mensuplarına da bu vesileyle şükranlarımızı yinelemekistiyorum.Vatandaş vesoydaş toplumumuz 15 Temmuz ve takip eden süreçte ortaya koyduğu dirayetli vesağlam duruşla diaspora toplumları için örnek teşkil etmiştir. Romanya Türktoplumunun bütün unsurlarıyla birlikte Devletimiz ve Büyükelçiliğimizlesergilediği güçlü ve aktif dayanışma ortak değerlerimize yönelen tehditlerekarşı milli duruşun yurtdışındaki en güzel izdüşümlerinden birinioluşturmuştur. Sağ olun, var olun!

Sözlerimeburada son verirken, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde hayatını kaybedenşehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, davetimize icabet edereksürdürdüğünüz dayanışma için hepinize teşekkür ediyorum.