Türkiye-Romanya İkili Siyasi İlişkileri, 7.6.2017

Ülkemiz ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkiler Romanya’nın bağımsızlığını ilan ettiği 1878 yılında kurulmuştur.

Romanya, mücavir bölgemizde siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerimizin en üst seviyede olduğu ülkelerden biridir. Romanya’nın demokrasiye geçtiği 1990’lı yılların başından bu yana her alanda büyük ilerleme kaydeden ilişkilerimiz, 2011 Aralık ayında Ankara’da iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan belgeyle stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. Sözkonusu stratejik ortaklığın nasıl hayata geçirileceğine dair bir yol haritası niteliğindeki kapsamlı Stratejik Ortaklık Eylem Planı da Mart 2013’te Ankara’da Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştır.

Bugün gelinen noktada, iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı bir müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışı mevcuttur. İlişkilerde ciddi bir siyasi sorun bulunmamaktadır. Romanya’da bulunan ve sayıları 70 bini bulan Türk ve Tatar soydaşlarımız gerçek bir dostluk köprüsü vazifesi görmektedir. Ortak tarihimiz iki halkı birbirine yakınlaştıran bir unsurdur. Romenlerin Osmanlı’ya dair farklı ve göreceli olarak daha müspet bir hafızaya sahip oluşu, Romanya’da artan yatırımlarımız, çok sayıda Romen’in ülkemizi turizm maksadıyla ziyaret etmesi ve Romanya’da yayınlanan popüler Türk dizileri gibi unsurlar burada ülkemize ilişkin olumlu bir algının oluşmasında etkili olmuştur.

Aynı coğrafyada yer alan ve Karadeniz üzerinden komşu olan Türkiye ve Romanya, 2004 yılında Romanya’nın NATO’ya üye olmasıyla müttefik konumuna gelmiştir. İki ülke, ayrıca BM, AGİT, GDAÜ ve KEİ gibi uluslararası ve bölgesel platformlarda yakın işbirliği sergilemektedir. Öte yandan Romanya, ülkemizin AB üyelik sürecini güçlü biçimde desteklemektedir.

İki ülke arasındaki işbirliği, sıklıkla düzenlenen karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerle pekiştirilmektedir.