Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Bükreş Büyükelçiliği 24.09.2019

T.C.

BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Bükreş Büyükelçiliğinde münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter
pozisyonuna bir Romen uyruklu personel alınacaktır.

Başvurular en geç 11 Ekim 2019, Cuma günü mesai bitimine kadar Bükreş Büyükelçiliği “Calea Dorobantilor No:72 Bucuresti” adresine ulaşacak şekilde postayla veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçilik sorumlu değildir.

Sadece kısa listeye girmeye hak kazanan adaylara bildirimde bulunulacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Romanya vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az üniversite mezun olmak,

4. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

5. Çok iyi derecede Romence ve Türkçe bilmek (İngilizce bilgisi tercih sebebidir)

6. Bilgisayar (Microsoft Office programları, Internet uygulamaları)
kullanabilmek.

Ofis hizmetleri, halkla ilişkiler ve sekreterya konularında istihdam edilecek adayların yönetim hizmetleri, zaman planlaması ve organizasyonel yetenekleri haiz; eş-zamanlı olarak farklı görevleri yerine getirme becerisi olan; çok iyi iletişim ve sosyal becerilere sahip bir takım oyuncusu vasıflarına sahip olmaları tercih sebebidir. Adayların, ülke içinde veya uluslararası seyahat etme engeli bulunmaması beklenmektedir.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1.Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti

4. Pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

5. Kimlik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

7. Referans bilgileri/referans mektupları.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5. ve 7. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.