Filistin İnsani Yardım Kampanyası

Bükreş Büyükelçiliği 21.05.2018

Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD)eşgüdümünde bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

Yardım kampanyası için kullanılabilecek banka hesap numaraları ekte yer almaktadır. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm)

Sözkonusu kampanyaya yurdışında yaşayan yurttaşlarımızın, dernek ve kuruluşlarımızın yanısıra ilgi duyabilecek yabancı kişi/kuruluşların desteği şükranla karşılanacaktır.

Saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar

Filistin yardım kampanyası.jpg