Cumhurbaşkanliği Seçimleri Duyuru - 19 6 2014

Bükreş Büyükelçiliği 19.06.2014

Bükreş, 19.06.2014

Değerli Vatandaşlarımız,

1-6304 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ileBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yurtdışındaki seçmenlerin, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında bulundukları ülkelerde oy vermeleri hüküm altına alınmış olup, 2014 yılı yaz aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ilk kez oy kullanmaları mümkün olabilecektir.

2-Oy kullanmak için randevu almakta gerekmektedir. Randevu alınmasına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

3-Ayrıca, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarının yanı sıra, gümrük kapılarımızda
aşağıda sunulan tarihlerde oy kullanmaları da mümkündür.

Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi: 26 Temmuz 2014 - 10 Ağustos 2014

Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi: 17 Ağustos 2014 - 24 Ağustos 2014

4-Bu çerçevede;

-Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Köstence, Tulça, Braila, Galati ve Calaraşi illerinde ikamet eden vatandaşlarımız ise Köstence Başkonsolosluğumuzda oylarını kullanabileceklerdir.

-Vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol etmeleri mümkündür.

-Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın 2 Temmuz 2014 saat 08:00’dan itibaren 9 Temmuz 2014 Türkiye saati ile saat 17.00’ye kadar
Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurarak adres beyanında bulunmaları gerekmektedir. Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, yurtdışı seçmen kütüğünün ilan edildiği 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında adres beyanı başvurularının şahsen yapılabileceği, posta ile yapılan müracaatların ise dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

-Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi görev bölgesinde ikamet edenvatandaşlarımızın 31 Temmuz – 3 Ağustos, seçimin ikinci tura kalmasıdurumunda 17 – 20 Ağustos 2014 “Calea Dorobantilor nr. 72 sector 1 Bucureşti” adresinde bulunan kançılarya binamızda 08:00-17:00 saatleri arasında
oylarını kullanmaları mümkündür.


-Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oy kullanmak için randevu almaları gerekmektedir

. Her bir oy verme günü iki zaman dilimine bölünmüş olup (08.00-12.30; 12.30-17.00), “SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi”nden (Sistem) istenilen gün ve saat dilimini seçmek mümkündür. Söz konusu
işlem 21 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle 08.00’de başlayacak) ile 25 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle saat 17.00’de sona erecektir) tarihleri arasında yapılabilecektir.

-Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar Sistem
tarafından belirlenecektir.

-Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, belirlenen oy verme gününde oyunu kullanamayan seçmenlerin, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını verebilecekleri belirtilmektedir.


-Büyükelçiliğimizde oy verecek vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen randevu alma sistemini internetten takip etmeleri önem taşımaktadır.

-Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

-Seçimlerle ilgili olabilecek gelişmeleri takip edebileceğiniz güncel duyurularımız Büyükelçiliğimiz web sitesi ve facebook sayfasında yayınlanmaya devam edilecektir.

Saygıyla duyurulur.