Batı Balkanlar'da Meydana Gelen Sel Felaketi/yardım Kampanyası

Bükreş Büyükelçiliği 26.05.2014

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan dahil olmak üzere Batı Balkanları etkisi altına alan sel ve su baskınlarından etkilenenlere insani yardım için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin olarak 22 Mayıs 2014tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin örneği aşağıdave yardımların yatırılabileceği hesaplar hakkındaki bilgiler ekte sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur.22 Mayıs 2014PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

GENELGE

2014/9

Bosna-Hersek, Sırbistanve Hırvatistan dahil olmak üzere BatıBalkanları etkisi altına alan sel ve su baskınlarısebebiyle yüz binlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Bir insanlık borcuolarak, muhtaç ve mağdurdurumda bulunan ülkelere insani yardım için vakit kaybetmeden vesüratle harekete geçmeihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan felaketzedelere yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.

Bu amaçla, Başbakanlık Afetve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları vesivil toplum kuruluşlarının katılımıyla münhasıran felaketzede ülkelere gönderilmeküzere bir yardımkampanyası başlatılmıştır.

Başlatılan bu yardımkampanyasında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağışyapabileceklerdir.

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık göreviolan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteğivereceklerine inancımız tamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

İlgili Dosyalar

Banka Hesap numaraları.pdf