2012 Türk Dili Yaz Kursları Hakkında Duyuru

Bükreş Büyükelçiliği 15.05.2012
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yabancı ülkelerle yapmış olduğu eğitim antlaşmaları kapsamında 25 Haziran – 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun ve Trabzon illerinde dönüşümlü olarak Yunus Emre Türk Dili Burs Programı çerçevesinde Türk Dili yaz kursları düzenlenecektir.    

2012 Yılı Türk Dili yaz kurslarına başvurular yalnızca lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma öğrencilerine açık olup adayların en az başlangıç düzeyinde Türkçe bilgilerinin olması beklenmektedir. Yaz kursu programları, yalnızca Türk Dili ile sınırlı olmayıp, bir dizi kültürel ve sosyal etkinlik yanında öğrencilerin kişisel eğilimlerine katkı sağlayıcı bir içerikle hazırlanmakta olduğundan, öğrencilerin temel düzeyde Türkçe bilmeleri özel öneme sahiptir.  

Burs almaya hak kazanan adaylar Türkiye'ye geliş-dönüş masraflarını ve iki aylık zorunlu sağlık sigortası bedelini kendileri karşılayacaktır. Bursiyerlerin Türkiye'de konaklama, Türkçe eğitim ve program kapsamında katılacakları sosyal ve kültürel etkinlik ve yurtiçi gezi masrafları Burs Programı kapsamında karşılanacaktır. Bursiyerlere ayrıca aylık 325 TL (yaklaşık 185 $) olmak üzere iki ayda 650 TL burs ödenecektir.   Türkiye'de burslu olarak veya kendi hesabına eğitim görmekte olanlar ile daha önce burslu olarak Türkçe yaz kursuna katılmış olanlar yaz kursu programına başvuramazlar.  

2012 Yılı Türk Dili yaz kursları başvuru formları Büyükelçiliğimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın internet sitesinden de (www.ytb.gov.tr ) temin edilebilecektir.  

2012 Türk Dili ve yaz kurslarından yararlanmak isteyen yabancı öğrencilerin başvurularını en geç 18 Mayıs 2012 tarihine kadar Büyükelçiliğimize öğrenci belgesi, geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylardan başvuru esnasında başka herhangi bir belge istenmemektedir. Başvuruları kabul edilerek yaz kurslarına katılmaya hak kazanan öğrencilerden, sundukları belgelerin onaylı fotokopileri ile birlikte sağlık raporu da istenecektir.   Başvuru formlarının değerlendirilmesi sonrasında başvuruları kabul edilen adaylara, katılacakları program ile birlikte yerleştirilecekleri il ve yurt hakkında detaylı bilgileri içeren kabul mektupları iletilecektir.     

Saygıyla duyurulur.  

Not 1: Yunus Emre Türk Dili Burs Programı Yaz Kursları başvuruları online olarak alınmamaktadır. Başvurular aşağıda yer alan formlar doldurularak Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine elden ya da posta yolu ile yapılacaktır.
Not 2: Yunus Emre Türk Dili Burs Programı Yaz Kurslarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapamazlar.  

İlgili Dosyalar

Başvuru Formu