Pakistan’a Yardim Kampasina İlişkin Duyuru

Bükreş Büyükelçiliği 02.09.2010

Pakistan’da meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak Sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu’nun himayelerinde geniş kapsamlı bir yardım kampanyası düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Kampanyanın amacı dost ve kardeş Pakistan’da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı tahribatın ve acıların hafifletilmesine yardımcı olmak üzere afet bölgesinde bir sağlık ocağı yaptırılmasıdır.

Pakistan halkına destek amacıyla T.C. Dışişleri Bakanlığınca başlatılan sözkonusu yardım kampanyasına Romanya’da yerleşik vatandaşlarımızın ve derneklerimizin nakdi katkıları şükranla karşılanacaktır.

Pakistan halkının içinde bulunduğu durum da dikkate alınarak, Romanya’daki vatandaşlarımızın değerli katkılarının mümkün olan en kısa sürede T.C. Dışişleri Bakanlığına ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Bağışların doğrudan transfer edilebilmesi amacıyla oluşturulan banka hesap bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

BANKA ADI: GARANTİBANK
ŞUBE NO/ADI : 1 / DOROBANTI
HESAP ADI: T.C. BUKRES BUYUKELCILIGI
HESAPNO: EUR2028583
IBAN NO: EURRO96UGBI0000012028583EUR

Saygıyla duyurulur.