Gümrük Kapılarında Oy Verme Işlemi

Bükreş Büyükelçiliği 21.06.2010

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan, 12.09.2010 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliklerinin halkoylamasına sunulmasında gümrük kapılarında görev yapacak gümrük kapısı ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileriyle gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine ilişkin Genelge’nin örneği, aşağıda sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.