Yurt Dişi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesine İlişkin Duyuru

Bükreş Büyükelçiliği 09.06.2010

5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge”aşağıda sunulmuştur.

Genelgenin incelenmesinden görüleceği üzere, yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan vatandaşlarımızın “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü”ndeki kayıtları, 9 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 08.00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Vatandaşlarımızın, Kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını sözkonusu adresteki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numaralarını girerek kontrol etmeleri gerekmektedir. “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü”nün ilanı 22 Haziran 2010 Salı günü saat 17.00’de kaldırılacaktır.

Seçmen niteliğine sahip olmasına ve yurt dışında ikamet etmesine rağmen, “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü”nde ismi bulunmayan veya Kütük kayıtlarında değişiklik/düzeltme talep eden vatandaşlarımızın yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak bağlı bulundukları Büyükelçilik veya Başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

pvi0w255onzbm4afye1lu1ztgenelge